)

Reference

Poslovni partneri koji su nam povjerili opskrbu električnom energijom:

 • HRVATSKA POŠTA D.D.
 • HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O.
 • HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
 • HRVATSKE VODE
 • HRVATSKE ŠUME D.O.O.
 • PLINACRO D.O.O.
 • ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.
 • ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.
 • BAUHAUS-ZAGREB, K.D.
 • DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.
 • JYSK D.O.O.
 • KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD GmbH
 • RÖFIX D.O.O.
 • LOLA RIBAR D.D.
 • MIRNA D.D.
 • ORBICO D.O.O.
 • POMGRAD GRADNJA D.O.O.
 • PPK-BJELOVAR D. D.
 • PULJANKA-BRIONKA D.O.O.
 • SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O.
 • OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA (ŠKOLE – 80)
 • RIJEKA SPORT D.O.O.