)

Trgovanje

Hrvatska je još jedno važno tranzitno tržište, a GEN-I je aktivan na svim njezinim granicama. Potiče trgovinu od Mađarske preko Slovenije do Italije s jedne strane te do regije Jugoistočne Europe s druge strane. GEN-I vodeća je tvrtka u prekograničnoj trgovini sa susjednim zemljama.

Zbog manjka internih izvora električne energije Hrvatska za zadovoljenje svojih potreba ovisi o susjednim tržištima.

Trenutačno smo u trgovinu električnom energijom uključeni na veleprodajnoj i maloprodajnoj razini. Naša opsežna aktivnost na veleprodajnom tržištu pruža nam osnovu za ponudu konkurentnih maloprodajnih proizvoda.

Zahvaljujući sinergiji našeg globalnog portfelja i velikog tržišnog udjela, GEN-I nudi proizvode i usluge prilagođene lokalnim proizvođačima, opskrbljivačima i krajnjim korisnicima.

Trgovanje